STICHTING GROTE OF SINT-JACOBSKERK

De Grote Kerk is eigendom van de Protestantse Kerk Den Haag. Het gebouw is aan de eredienst onttrokken en in beheer gegeven aan de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk. Dit is een stichting zonder winstoogmerk.

Doelstelling

Met de opbrengst van de verhuur van de Grote Kerk wordt het gebouw onderhouden. Daarnaast is de doelstelling dat de Grote Kerk een cultureel en maatschappelijk centrum zal worden: een Huis voor de Stad!

Hier willen we culturele uitingen bevorderen en gemeenschapsvormende ontmoetingen organiseren, die in de breedte van de stad de inspiratie voor vrede en recht kunnen voeden.

Coronatijd

Deze tijd van corona betekent een harde klap voor de Grote Kerk. Vele evenementen zijn afgelast en de inkomsten zijn opgedroogd. Toch gaan we door met de ontwikkeling van deze locatie. De afdeling Huis voor de Stad wordt op dit moment geheel en al gedragen door vrijwilligers.

Huis voor de Stad

De activiteiten van het Huis voor de Stad zullen klein beginnen. We zijn afhankelijk van vrijwilligers en hopen in de loop van de tijd langzaam maar zeker te groeien. Op termijn verwachten we dat de Grote Kerk kan uitgroeien tot een cultureel en maatschappelijk centrum, ten dienste van de Haagse samenleving. 

Steun is welkom

Als u onze doelstelling steunt en ons wilt helpen met een financiële of andere bijdrage, bent u van harte welkom! Als u vrijwilliger wilt worden, kunt u contact met ons opnemen, uw financiële bijdrage kunt u overmaken naar:

IBAN: NL81INGB0006537526
tnv  Stichting Grote of Sint-Jacobskerk
ovv  donatie Huis voor de Stad

Nadere informatie:

VerhuurOpenstelling & Rondleiding – Huis voor de Stad