‘Zij aan zij tegen geweld’ op 17 juli in de Grote Kerk

De aanslag op Peter R. de Vries was voor ons de aanleiding om elkaar op te zoeken en de hoofden bij elkaar te steken. De berichten over de bedreigingen van RTL Boulevard kwamen daar nog bij. En eerder al waren er de moord op Derk Wiersum en de moord op Reduan B. Hoe de verschillende gebeurtenissen precies samenhangen weten we niet, maar wij voelen de behoefte om samen te komen in gebed, stilte en meditatie.

We keuren het geweld in onze samenleving af, bidden voor de familieleden van de getroffenen en betuigen onze steun aan allen die opkomen voor vrede en recht. We betuigen onze steun aan advocaten, rechters, officieren van justitie, journalisten en anderen die hun werk doen voor de goede zaak en te maken krijgen met geweld.

Op 17 juli van 16.00 tot 17.00 uur vindt er een gebeds- en meditatie-bijeenkomst plaats in de Grote Kerk – Huis voor de Stad. Helaas is de toegang tot de bijeenkomst beperkt. In de Van Assendelftkapel van de Grote Kerk is er van 15.30 tot 17.00 uur ruimte voor iedereen om zich solidair te verklaren en een handtekening of schriftelijke boodschap achter te laten.

De heer Derwisj A. Maddoe van de Federatie Islamitische Organisaties, de heer Ad van der Helm van de Haagse Gemeenschap van Kerken en mevr. Wietske Verkuyl Programmamaker voor de Grote Kerk – Huis voor de Stad, hebben met andere geloofsrichtingen en levensbeschouwingen het initiatief genomen tot dit moment van stilte, meditatie en gebed onder de Slogan “geen ruimte voor onrecht, geweld en terreur in onze samenleving!’.

Samen willen we een signaal geven vanuit Den Haag, stad van vrede en recht, waarbij we zij aan zij staan als mensen vanuit verschillende achtergronden, religies en levensbeschouwingen. Laten we elkaar vasthouden en alert zijn om herhaling van gewelddaden te voorkomen en te bouwen aan een vreedzame samenleving.

Vanwege de anderhalve meter-regel is er beperkt ruimte tot de bijeenkomst in de Grote kerk. Naast de Islamitische en Christelijke Organisaties hebben vertegenwoordigers vanuit de Hindoe-gemeenschap, de Joodse gemeenschap en de Boeddhistische Unie zich aangesloten. Ook het Humanistisch Verbond, de Bahaí, Brahma Kumaris, de Soefi’s en Sikhs nemen deel aan de bijeenkomst. Alle deelnemende organisaties krijgen de ruimte om met maximaal 10 personen te komen. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de gemeente uitgenodigd.

In de Van Assendelftkapel zal aan iedereen die dat wil de gelegenheid worden geboden om mee een signaal af te geven en een handtekening en steunbetuiging achter te laten.

Datum en plaats: zaterdag 17 juli in de Grote Kerk Den Haag

Tijd handtekeningenactie: 15.30 tot 17.00 uur

  • Wietske Verkuyl (de Grote Kerk) – 06-38267000
  • Derwisj A. Maddoe (FIO) – 06-51701639
  • Ad van der Helm (HGK) – 06-51577436
STEUNT U ONZE ACTIE?

Tien religies en levensbeschouwingen in Den Haag laten samen stem horen en worden samen stil. De aanleiding is de aanslag op Peter R. De Vries, maar de strekking is bredere….

In de Grote Kerk – Huis voor de Stad komen zij samen op 17 juli 2021 van 16.00 tot 17.00 uur in het gezamenlijke verlangen om geweld te keren en een pad in te slaan naar meer harmonieg

Hieronder kunt u een handtekening achterlaten, wanneer u mee uw stem wilt laten horen in:

  • afkeuring van het geweld in onze samenleving
  • steun aan allen die opkomen voor vrede en recht en
  • de wens een weg in te slaan naar een vreedzame samenleving,

zij aan zij.

Zij aan zij tegen geweld
Ik deel dit verlangen en steun deze actie

    Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het Huis voor de Stad, laat dan uw mailadres achter: